• بررسی مقایسه اى عوامل خطر بیمارى هاى قلبى در بیماران نظامی و غیرنظامی که تحت آنژیوپلاستی قرار گرفته اند در بیمارستانهای بقیه ا... الاعظم «عج» و شهید رجایی تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1378/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1378/01/01
  • تعداد بازدید: 430
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: عوامل بسیاری مثل دیابت، افزایش فشار خون، افزایش چربى هاى خون و مصرف سیگار و استرس های شغلی می توانند باعث ایجاد آترواسکلروز شوند. تا بحال مطالعه ای که بیان گر اختلاف عوامل خطر قلبی در بیماران نظامی و غیر نظامی که cabg یا آنژیوپلاستی شده اند انجام نشده است. لذا این مطالعه جهت بررسى مقایسه این اختلاف در بیماران نظامى و غیر نظامى طراحى شده است.

  مواد و روش ها: این مطالعه مقطعى–توصیفى در کلیه بیمارانی که به علت آترواسکلروز قلبی عروقی طی سال 1386 به بیمارستانهای بقیه ا... الاعظم «عج» و شهید رجایی تهران مراجعه نموده و تحت آنژیوگرافی قرار گرفته و عمل آنژیوپلاستی یا cabg داشته اند، انجام شده است. جمع آورى اطلاعات با استفاده از پرسشنامه و به صورت چهره به چهره بوده است. متغیرهای مطالعه عبارت بودند از: سن، جنس، مصرف سیگار، سابقه افزایش چربى هاى خون، فشارخون، دیابت، سابقه بیماریهای اعصاب و روان، سابقه مواجهه با مواد شیمیایی، سابقه حضور در جبهه. نتایج: از مجموعه 196 بیمار مراجعه کننده به مراکز درمانی بیمارستان بقیه ا... الاعظم «عج» و شهید رجایی تهران دو مورد از مطالعه خارج شد، از 194 بیمار باقیمانده 132 نفر (68 درصد) غیر نظامی 62 (32 درصد) نفر نظامی بودند، و میانگین سن افراد نظامی که تحت عمل جراحی cabg قرار گرفته بودند 51.5 سال و در افراد غیر نظامى 57.5 سال بود که در افراد نظامى پایین تر از افراد غیر نظامی بود. بیماریهای فشار خون، دیابت، هیپرلیپدمی در افراد غیر نظامی شایعتر بود و در مقابل میزان مصرف سیگار و مشکلات اعصاب و روان در نظامیان شایع تر بود. تمام بیماران نظامی که تحت عمل جراحی cabg قرار گرفته بودند مذکر بودند. بحث: در بیماران نظامی که تحت عمل جراحی cabg قرار گرفته بودند و در کسانی که سابقه حضور در مناطق شیمیایی و جبهه های جنگ را داشتند، در سن پایین تری تحت عمل جراحی cabg  قرار گرفته بودند که شاید حضور در مناطق جنگی و ماهیت خود شغل نظامی و محیط کاری آن و سابقه مواجهه با مواد شیمیایی مورد استفاده در جنگ در پایین بودن سن بیماری های قلب و عروق در این گروه دخالت داشته باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها