• مطالعه رفتار مکانیکی یک خاک ماسه ای لای دار طبیعی در چارچوب مکانیک خاک حالت بحرانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/01/01
  • تعداد بازدید: 834
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  خاک های ماسه ای در طبیعت اغلب به صورت مخلوط با سایر خاک ها هستند که خصوصیات رفتاری آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. در این بین مخلوط ماسه و ریزدانه غیرخمیری رفتار ویژه ای از خود به نمایش می گذارد که این رفتار به شدت تابع درصد لای است. در این تحقیق رفتار مکانیکی یک خاک ماسه ای لای دار طبیعی با انجام یک مجموعه آزمایش سه محوری تحت بارگذاری استاتیکی و در شرایط زهکشی شده و زهکشی نشده مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش ها تحت تنش های همه جانبه مختلف، با درصدهای متفاوت لای و با روش کوبش مرطوب انجام شد. برای هر آزمایش منحنی تنش-کرنش و تغییرات فشار آب حفره ای بر حسب کرنش محوری تعیین شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که با افزایش درصد لای تا میزان آستانه 52 درصد، مقاومت برشی خاک کاهش می یابد و با افزایش بیشتر مقدار ریزدانه افزایش پیدا می کند. همچنین با تعیین نسبت تخلخل معادل برای مخلوط های ماسه لای و تعیین موقعیت نتایج آزمایشهای با درصدهای مختلف لای در فضای eeq –lnp یک خط حالت بحرانی واحد (مستقل از درصد لای) به دست می آید. این بررسی نشان داد که رفتار این ماسه لای دار طبیعی می تواند در چارچوب مکانیک حالت بحرانی تشریح شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم