جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
32 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی
  تعداد مقالات : 32 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی کشاورزی
  • گرایش : علوم و صنایع غذایی
  • تحصیلات : کارشناسی
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین ژورنال ها