• شبیه سازی عددی رفتار جریان چگال در کانال نامحدود سینوسی با در نظر گرفتن مدلهای مختلف آشفتگی با استفاده از نرم افزار fluent

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 892
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   جریان غلیظ یک حرکت نسبی است که بین دو لایه سیال که حتی دارای اختلاف کمی در چگالی هستند ایجاد می گردد. هنگام ورود جریان غلیظ به توده آب ساکن، افزایش سطح مقطع ورودی، باعث کاهش سرعت و در نتیجه کم شدن قدرت انتقال رسوبات درشت دانه می گردد. در این تحقیق سعی شده است که با استفاده از نرم افزار دینامیک سیالات محاسباتی به خصوصیات جریان چگال در مسیرهای منحنی شکل پرداخته شود. مقطعی از کانال نامحدود دارای انحنای سینوسی همراه با سیلاب دشت می باشد که طی 24 حالت مختلف با تغییر غلظت، شیب بستر، عدد فرود شبیه سازی شده است. از 6 نوع مختلف مدل آشفتگی و 4 نوع مش بندی مختلف جهت رسیدن به مش و مدل آشفتگی بهینه استفاده شده و در نهایت به بررسی و مقایسه پروفیلهای کانتور سرعت، غلظت، چگالی و ... پرداخته می شود. نتایج نشان داد که بهترین مدل آشفتگی، مدل ε-k از نوع rng می باشد. در ارتفاع نزدیک با بستر، هر چه غلظتها افزایش یابد، چگالی جریان چگال افزایش می یابد و سرعت جریان چگال کاهش می یابد و نیز هر چه شیب بستر کم باشد ضخامت جریان چگال افزایش می یابد و سرعت ماکزیمم آن کاهش می یابد و با افزایش عدد فرود جریان چگال، سرعت و چگالی جریان چگال در نزدیکی با بستر افزایش می یابد و در نهایت نتایج نشان داد که بهترین مدل انتخابی، مدل شماره 20 می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها