• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/12/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/12/03
  • تعداد بازدید: 866
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  یکی از تکنیک های مطرح در حسابداری مدیریت استفاده از رویکرد ارزیابی متوازن در جهت بهبود مستمر است که یک مدل اندازه گیری عملکرد با چهار منظر و توازن شاخص های مالی و غیر مالی می باشد، با توجه به رقابتی بودن دنیای تجارت در سطح بین الملل و نارسایی های استفاده محض از سنجه های مالی استفاده از این رویکرد در صنایع مختلف با هر وسعتی به عنوان یک مزیت رقابتی پیشنهاد می شود این مقاله از نوع مروری با هدف یکپارچه سازی تحقیقات متنوع پیشین و دستیابی به نتیجه ای کاربردی با معرفی مبانی علمی، مدل و گام هایی اجرایی با روش تحقیق مطالعه میدانی و کتابخانه ای به این مهم دست یافته است که استفاده از روشbsc3  تعیین می کند که سازمان در کجای مسیر قرار دارد و چگونه باید با چالش های آتی رو به رو شود .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها