• بررسی رابطه سبد درآمدی بانک با مدیریت سود در بانک های خصوصی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/09/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/09/05
  • تعداد بازدید: 1210
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  درآمدهای بانکها در تعریف اصول حسابرسی ایران به دو دسته درآمدهای مشاع و درآمدهای غیر مشاع تقسیم شده است و در دسته بندی خردتر این درآمدها را به درآمد حاصل از سود تسهیلات بانکی، درآمد کارمزد اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه ها، درآمد بانکداری اختصاصی برای مشتریان و ... تقسیم بندی می نمایند. در این تحقیق به بررسی ارتباط استراتژی درآمدی بانک جهت سوق به سمت درآمدهای مشاع و یا غیر مشاع به عنوان سبد درآمدی با مدیریت سود پرداخته شد. برای اندازه گیری استراتژی درآمدی از نسبت هر یک بخش از درآمد بانک به کل درآمد استفاده گردید و برای اندازه گیری مدیریت سود از شاخص تعدیل یافته جونز استفاده شد. جامعه مورد بررسی در این تحقیق بانک های خصوصی فعال در کشور و دوره زمانی مورد بررسی سال های 89 تا 92 می باشد و بر اساس نتایج بدست آمده ارتباط معناداری و معکوس بین استراتژی درآمدی اتخاذ شده توسط مدیران بانک و مدیریت سود مشاهده گردید به نحوی که هر چه درآمد بانک های خصوصی کشور به سمت درآمدهای کارمزدی بیشتر می رود، مدیریت سود در بانک کاسته شده و دستکاری سود کمتری را سهامداران از صورت های مالی بانک می توانند انتظار داشته باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها