• توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل swot مطالعه موردی: شهرستان های نقده و پیرانشهر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/08/01
  • تعداد بازدید: 661
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  گردشگری روستایی امروزه یکی از مردمی ترین اشکال گردشگری محسوب می شود که از دو جنبه قابل بحث است: نخست موجب فراغت و آسایش شهروندان شهرهای بزرگ و دیگری موجب توسعه اقتصادی و اشتغال می شود. پرداختن به بحث گردشگری روستایی از این جنبه قابل بحث است که مناطق روستایی کشورمان به لحاظ ساخت جغرافیایی خود از ابعاد اکولوژیکی، فرهنگی و توسعه ای از منابع نسبتا غنی و متنوع گردشگری برخوردار هستند که می تواند نقش مهمی در جذب گردشگر داشته باشند. از این رو در اینجا سوال این است که پتانسیل ها و محدودیت های توسعه گردشگری روستایی کدامند؟ و چه راهبردها و راهکارهایی جهت توسعه گردشگری که منجر به توسعه روستایی و توسعه ملی بشود، وجود دارد؟ این پژوهش با توجه به هدف از نوع کاربردی و از نظر روش از نوع تحلیلی، توصیفی و پیمایشی استفاده است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین استراتژی های توسعه گردشگری روستایی منطقه از تکنیک swot استفاده شده است و به ارائه راهبرد در جهت توسعه گردشگری و شناسایی فرصت ها و تهدیدها در مناطق روستایی شهرستان های نقده و پیرانشهر پرداخته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها