• مزیت های رقابتی قشم، به عنوان یک مقصد گردشگری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/08/01
  • تعداد بازدید: 489
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  این تحقیق با هدف کلی تعیین و شناسایی مزیت های رقابتی قشم، به عنوان یک مقصد گردشگری، و اینکه چرا یک گردشگر جزیره قشم را برای یک مقصد گردشگری انتخاب می کند در زمینه ابعاد زیر به جستار می پردازد. مزیت های رقابتی در زمینه های جغرافیای طبیعی، تاریخی و باستانی، فرهنگی، تجاری، زیرساختی. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، اسناد، مدارک، گزارشات، نشریات، پرسشنامه و منابع اینترنتی می باشد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده و تعداد نمونه 347 نفر از این جامعه آماری انتخاب شده است. پس از تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی داده ها همه سوالات و فرضیه های تحقیق با ضریب اطمینان 95% مورد تایید جامعه آماری قرار گرفته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها