• بررسی عوامل موثر بر استانداردهای اعتباربخشی در بیمارستان ها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/06/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/06/30
  • تعداد بازدید: 694
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  امروزه اعتباربخشی در نظام سلامت به عنوان یک عامل کلیدی تلقی می شود و اثر بخشی و نقش مهم آن در کشورهای توسعه یافته به طریق مختلف اثبات گردیده است، در ایران نیز از سال 1391 تاکنون انرژی و هزینه زیادی صرف استقرار این استاندارد گردیده است و زمانی که بایستی توسط کارکنان کادر درمان صرف رسیدگی به بیماران گردد، هماکنون صرف مستندسازی و اجرای استانداردهای اعتباربخشی می گردد، بنابراین شناسایی عوامل موثر بر اعتباربخشی و مورد توجه قرار دادن آنها می تواند از طریق جلوگیری از تداوم روند کنونی ارتقای سلامت کشور را به همراه داشته باشد و شناسایی این عوامل امکان اصلاح اجرای استانداردهای اعتباربخشی، دستیابی به اهداف اعتباربخشی و بهبود قابلیت های نظام سلامت را فراهم می سازد. در این مقاله عوامل فرهنگی، عوامل اجرایی، عوامل سازمانی و عوامل انسانی به عنوان عوامل موثر بر اجرای استانداردهای اعتباربخشی معرفی گردیده است. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها