جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
6 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه تهران
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 6 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد معماری منظر، فارغ التحصیل پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، دانشجوی دکترای معماری دانشگاه آزاد تهران شمال، مدرس در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی دیلمان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : معماری
  • گرایش : معماری
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها