• نتایج عمل داکیریوسیستورینوستومی با بادکین تیوب در بیماران مبتلا به داکریوسیستیت مزمن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1381/03/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1381/03/10
  • تعداد بازدید: 462
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: با توجه به اینکه داکریوسیستیت مزمن یکی از علل شایع اشک ریزش و ترشح چرکی بوده و از درمان های اصلی آن جراحی داکریوسیستورینوستومی (dcr) می باشد و با توجه به اینکه روتین از لوله سیلیکون در اعمال جراحی dcr برای کاهش عود مورد بحث می باشد. این تحقیق با هدف تعیین میزان موفقیت عمل dcr با لوله سیلیکون در بیماران مبتلا به داکریوسیستیت و عوامل مرتبط با بیماری انجام شد.

  روش کار: تحقیق بروش توصیفی- مقطعی انجام و طی آن کلیه افرادی که از اول فروردین 1380 تا آخر اسفند 1383 در بیمارستان های سینا و علوی اردبیل تحت عمل جراحی dcr با لوله سیلیکون قرار گرفته بودند با تماس یا پیگیری از منزل جهت معاینات بعد از عمل مراجعه و نتایج حاصله از نظر آماری مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها: در 102 بیمار از 189 بمیار با سابقه عمل جراحی، که جهت پیگیری مراجعه نمودند، از نظر بیشترین شیوع علایم، اشک ریزش و ترشح چرکی 55.6% و در رتبه بعدی اشک ریزش به تنهایی 29.1% قرار داشت. شیوع عمل در زنان 74.1% بیشتر از مردان 25.9% بوده و درگیری یکطرفه 97.3% شایع تر از درگیری دوطرفه می باشد. بیشترین شیوع سنی در عمل dcr 6- 30 سالگی بوده موفقیت عمل dcr با لوله سیلیکون 82.3% می باشد موفقیت عمل dcr در مردان 85.7% اندکی بیش تر از زنان 81.5%  بوده و متوسط سن بیماران با عمل dcr موفق بیشتر از متوسط سن بیماران با عمل dcr ناموفق می باشد.

  نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر میزان بهبودی در موارد درگیری یکطرفه بطور معنی داری از موارد دو طرفه بیشتر می باشد و هم چنین میزان موفقیت بعد از عمل در افرادیکه شکایت اولیه آن ها به تنهایی ترشح چرکی بوده بطور معنی داری از افرادیکه شکایت اولیه آن ها اشک ریزش و یا اشک ریزش همراه با ترشح چرکی بوده بیشتر بوده است. هم چنین بنظر می آید استفاده روتین از لوله سیلیکون در اعمال جراحی dcr تاثیری در افزایش میزان بهبودی و کاهش عود بیماری نداشته باشد که البته برای اثبات این موضوع نیاز به مطالعات بیشتر بصورت آینده نگر می باشد. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها