• شیوع مصرف ترکیبات کانابینوئیدی از طریق آنالیز ادرار مراجعین مرد به یکی از آزمایشگاه های بالینی شهر کرمان در سال 1382، یک مطالعه مقدماتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/06/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/06/01
  • تعداد بازدید: 459
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه: حشیش و ترکیبات کانابینوئیدی نه تنها پرمصرف ترین رتبه را بین مواد غیر مجاز دارند، بلکه بیشترین قلمرو مصرف را در جهان تشکیل می دهند. با توجه به جمعیت جوان ایران و همسایگی با افغانستان و پاکستان، مصرف کانابینوئیدها از مشکلات اصلی سوء مصرف مواد در آینده ایران می باشد. بنابراین این مطالعه مقدماتی جهت تعیین همه گیر شناسی مصرف ترکیبات کانابینوئیدی صورت گرفت.

  روش کار: در این مطالعه توصیفی نمونه ادرار حدود 700 مرد مراجعه کننده به یک آزمایشگاه بالینی بزرگ در شهر کرمان در سال 1382 جهت تعیین متابولیت های کانابینوئیدی جمع آوری شد. آزمون تجسسی با استفاده از تکنیک یک مرحله ای ایمنواسی سریع (rapid situation assessment)، rsa انجام شد. مطالعه بصورت دو سو کور بود و فقط سن و محل سکونت (روستایی یا شهری) مشخص شد. کلیه مراحل با تأئید و نظارت کمیته اخلاق انجام پذیرفت.

  یافته ها: شیوع ترکیبات کانابینوئیدی 0.6 رصد بدست آمد. هرچهار مورد مثبت ساکن شهر بوده و سن آنان بین 31 تا 67 سال بود. بیش از 90 درصد مراجعین شهری بوده و میانگین سن آنان 16± 46.8 بود در حالیکه میانگین سن مراجعین روستایی 17±54.3 بود.

  نتیجه گیری: شیوع مصرف کانابینوئیدها با توجه به طیف سنی و نیز احتمال ابتلا به بیماری های زمین های بیش از حد انتظار است. اما استفاده از آنالیز ادراری مستلزم حجم نمونه بالاتری می باشد که توزیع آن از نظر سنی با جامعه منطبق باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها