• مقایسه اثرات تزریق داخل مفصل مسکن های مخدر در تسکین درد بعد از عمل مینیسکتومی زانو با آرتروسکوپ

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/06/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/06/01
  • تعداد بازدید: 687
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه: عمل مینیسکتومی زانو با آرتروسکوپ سبب ایجاد پیام های درد گشته و در صورت عدم تسکین، منجر به دردی شدید و طولانی مدت می گردد که می تواند شروع بازتوانی بیمار را تا دو هفته به تأخیر اندازد. اثرات کاهش درد پس از تزریق داخل مفصلی بعضی از داروهای مسکن دیده شده است. هدف این پژوهش مقایسه اثر تزریق داخل مفصلی مخدرها (مرفین، پتیدین، متادون) در تسکین درد بعد از عمل آرتروسکوپی زانو است.

  روش کار: در این کارآزمایی بالینی 110 بیمار بالغ دارای پارگی مینیسک بصورت تصادفی در چهار گروه قرار گرفتند. تمام بیماران یک تزریق داخل مفصلی شامل 9.5 میلی لیتر از محلول بوپیواکائین همراه با اپی نفرین با غلظت 1:200.000 در خاتمه عمل دریافت داشتند و بقیه 0.5 میلی لیتر از حجم خالی سرنگ cc 10 با یکی از سه محلول زیر پر و تزریق شد.

  گروه 1: شامل 28 بیمار، mg5 متادون، گروه 2: شامل 27 بیمار، mg5 مرفین، گروه 3: شامل 28 بیمار 0.5 میلی لیتر از محلول نرمال سالین و گروه 4: شامل mg50 پتیدین دریافت کردند. پس از آن تمام داروهای مسکن بر اساس نیاز بیمار، تجویز و ثبت شد و معادل مرفین آن محاسبه گردید. متغیرهای ویژه اندازه گیری شده شامل نیاز بیمار به مسکن در خلال دوران بستری و مراجعات سرپایی از زمان ترخیص تا هفت روز بعد از عمل و امتیاز درد (pain scores) بودند. داده ها با استفاده از نرم افزار spss 12 توسط آزمو نهای آماری x2 و آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شدند.

  نتایج: نیاز بیماران به تجویز داروی مسکن در بیماران بستری (0.05(p< و مراجعات سرپایی بعدی آن ها (0.05(p< در مقایسه با سایر گروه ها بطور شاخصی کمتر بود و کلا عارضه ای در این بیماران مشاهده نشد.

  نتیجه گیری: مرفین با دوز 5 میلی گرم داروی مطمئنی در تسکین دردهای بعد از آرتروسکوپی مینیسکتومی زانو است و توصیه می شود به داروی بی حس کننده موضعی، بعد از عمل آرتروسکوپی مینیسکتومی اضافه شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها