• بررسی جایگاه انسان در شکل گیری سکونتگاه های شهری با تاکید بر شهر انسان محور

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/24
  • تعداد بازدید: 525
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  شهرها موتور توسعه اقتصادی و مراکز صنعت، تجارت، هنر، فرهنگ و آموزش هستند. آن ها برانگیزاننده نوآوری ها در علم و فناوری و نظام های قانون گذاری و دولت بوده و از طریق تعامل میان فرهنگ های مختلف و تسهیل کننده انتشار اطلاعات و برانگیزاننده تعاملات اجتماعی هستند انسان ها در کانون موضوعات مرتبط با توسعه پایداری قرار دارند و تمامی تلاش ها و برنامه ریزی ها برای برطرف شدن نیاز های او در چارچوب ظرفیت های محیطی شکل می گیرد موضوع انسانی تر کردن شهرها از طریق ایجاد مسیرهای پیاده روی که در سال های اخیر با قابلیت پیاده مداری در دستور کار برنامه ریزان شهری قرار گرفته است. موجبات توسعه ی اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی و توسعه هویت شهری را فراهم می سازد (هدف از این تحقیق بررسی جایگاه انسان در شکل گیری سکونت گاههای شهری با تاکید بر شهر انسان محور می باشد. این تحقیق بر اساس ماهیت توصیفی-تحلیلی است. نتیجه بررسی های صورت گرفته اینگونه است که باید به دنبال بازیابی هویت انسان در شهر، ایجاد و افزایش حس تعلق شهروندان به شهر، رعایت و در نظر گرفتن مقیاس انسانی، گسترش و عمومی شدن مفهوم "شهر انسان محور" بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها