اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی امکان برآورد تولید گونه دارویی artemisia absinthium l.. (آفسنطین) از طریق اندازه گیری ویژگی های مورفولوژیکی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/11/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/11/19
  • تعداد بازدید: 361
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  ارایه روشی کم هزینه، سریع و دقیق برای تعیین تولید گیاهان دارویی مراتع یکی از اهداف بوم شناسان است که اطلاعات مناسبی از چگونگی سلامت و کارکرد زیست بوم های طبیعی برای مدیریت بهینه از این زیست بوم ها قرار می دهد. با توجه به اینکه اندازه گیری مستقیم تولید از طریق قطع و توزین گونه های گیاهی روشی مخرب و مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی است، از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط تولید گونه دارویی artemisia absinthium با ویژگی های مورفولوژیکی آن شامل سطح پوشش تاجی، قطر کوچک و بزرگ تاج، حجم و ارتفاع انجام شد. در این تحقیق رابطه بین تولید به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای پوشش تاجی، قطر، ارتفاع و حجم گونه آفسنطین به عنوان متغیر مستقل مورد بررسی قرار گرفت تا از آن راه بهترین متغیر برآورد تولید انتخاب شود. ابتدا رابطه متغیرهای ابعادی با تولید با استفاده از ماتریس همبستگی و ضریب همبستگی پیرسون مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس جهت بررسی رابطه بین تولید با معیارهای اندازه گیری شده از رگرسیون چند متغیره و گام به گام استفاده گردید. نتایج این بررسی نشان داد که معیار حجم گیاه متغیر مناسبی برای برآورد تولید گونه آفسنطین است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها