جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
6 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 6 مقاله
  توضیحات : استادیار گروه تولیدات گیاهی، مجتمع آموزش عالی شیروان، شیروان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی تولیدات گیاهی
  • گرایش : تولیدات گیاهی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین ژورنال ها