• یک چارچوب جدید برای پرتالی جهت بهبود محتوای آموزشی هنرستان کاردانش کامپیوتر بر اساس نیازهای بازار کار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/11/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/11/30
  • تعداد بازدید: 549
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  امروزه یکی از بحران های دولت ها، جذب فارغ التحصیلان در محیط های کسب و کار در سطح کشور است. بر اساس مطالعات انجام شده روی فارغ التحصیلان رشته کامپیوتر در سال های اخیر، تلاش های زیادی در زمینه دلایل عدم جذب فارغ التحصیلان رشته ی کامپیوتر در بازار کار شده است که هیچ کدام به نتیجه مطلوبی نرسیده است. بر همین اساس طراحی چار چوب پرتالی به عنوان راهکار عملی وتاثیر گذار در بهبود و هماهنگ سازی محتوای آموزشی با بازار کار می تواند تاثیر گذار باشد. در این مقاله به بررسی شاخص های پرتال کار آفرینی پرداخته شده است و یک چارچوب جدید برای پرتالی جهت هماهنگ سازی محتوای آموزشی رشته کاردانش کامپیوتر بر اساس نیازهای بازار کار پیشنهاد شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که متغیر "هدفمندی محتوا" اثر مستقیم و مثبت و معناداری بر الگوی شاخص های چارچوب پرتال کار آفرینی جهت بهبود و همسویی محتوای آموزشی شاخه ی کار دانش رشته ی کامپیوتر دارد، و هم چنین تأثیر متغیرهای "همسویی محتوا"، "بهبود تصمیم گیری مدیران ارشد"، "شناخت بازار کار" و "آموزش مکمل" بر الگوی شاخص های چارچوب پرتال پیشنهادی نیز مستقیم است. نتایج بررسی های صورت گرفته نشان داد که چارچوب پرتال پیشنهادی در بهبود محتوای دروس رشته کار دانش کامپیوتر موثر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها