• بررسی اثر دوگانگی وظیفه ریاست هیات مدیره بر عملکرد شرکت ها و نقش تعدیل کننده دیگر اعضای هیات مدیره و سهامداران مدیریتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/13
  • تعداد بازدید: 334
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این تحقیق به بررسی اثر دوگانگی وظیفه ریاست هیات مدیره بر عملکرد شرکت ها و نقش تعدیل کننده دیگر اعضای هیات مدیره و سهامداران مدیریتی پرداخته شد برای رسیدن به این هدف دو فرضیه مطرح گردیدند و برای آزمون فرضیات تحقیق داده های 102 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک هدفمند برگزیده و از داده های دوره زمانی بین سال های 1389 تا 1394 و برای انجام آزمون آماری به صورت رگرسیون پانل دیتا به شیوه داده های ترکیبی در نرم افزار eviews مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصله نشان دهنده این مطلب می باشد زمانیکه قدرت ریاست هیات مدیره شرکت نسبت به دیگر اعضای هیات مدیره دارای قدرت غالب می باشد اثر دوگانگی وظیفه ریاست هیات مدیره شرکت برعملکرد شرکت به صورت منفی است. و زمانیکه سهامداران مدیریتی در بین اعضای هیات مدیره حضور دارند اثر دوگانگی وظیفه ریاست هیات مدیره شرکت بر عملکرد شرکت به صورت مثبت است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها