• اثربخشی تنظیم هیجان بر پاسخ به استرس در نوجوانان دختر داغدیده

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/04/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/04/14
  • تعداد بازدید: 294
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف: اثربخشی تنظیم هیجان بر پاسخ به استرس در نوجوانان دختر داغدیده انجام شد. روش: در این پژوهش از طرح تجربی مورد منفرد استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش فوق را کلیه دختران نوجوان (13 تا 18 سال) در جزیره کیش که به علت از دست دادن یکی از اعضای درجه یک خانواده داغدیده بودند و به همین دلیل هر کدام از آنها به مدت 4 تا 6 ماه ترک تحصیل کرده بودند، می باشند که از این میان سه نفر با روش نمونه گیری در دسترس از طریق مشاوره مدارس کیش انتخاب شدند و در روند مداخله قرار گرفتند. جهت گرداوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد پاسخ به استرس کوه و همکاران (2001) استفاده گردید، نحوه مداخله در این پژوهش به این صورت بوده که افراد به صورت پلکانی وارد موقعیت آزمایش شدند و جلسات آموزشی طی 12 جلسه به صورت انفرادی اجرا گردید. هم چنین یک ماه پس از پایان جلسات مداخله، آزمون پیگیری برای هر سه شرکت کننده انجام شد و عملکرد هر سه آزمودنی در موقعیت های پیگیری حفظ شده بود. یافته ها: مداخله تنظیم هیجان بر پاسخ به استرس در نوجوانان دختر داغدیده تاثیر معناداری داشت. نتیجه گیری: از این تحقیق می توان نتیجه گرفت که مداخله تنظیم هیجان بر نوجوانان داغدیده تاثیر گذار است و از این طریق می توان به کاهش استرس در این نوجوانان رسید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم