• مقایسه نقش شهرداری ها در مدیریت شهری ایران با سایر کشورها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/22
  • تعداد بازدید: 2108
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  امروزه مدیریت شهری مسئولیت کنترل و نظارت فعالیت ها، تصمیم گیری ها، سازماندهی و برنامه ریزی در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر در محدوده های شهری را بر عهده دارد. شهرداری در کشورهای توسعه یافته با مدیریت شهری مترادف است، این در حالی است که در ایران شهرداری جزئی از مدیریت شهری بوده و هسته اصلی آن محسوب نمی شود. در مقایسه وظایف شهرداری های ایران با برخی کشورهای جهان می توان گفت که وظایف شهرداری ها در چند دهه اخیر و در سطح کشورهای توسعه یافته روندی فزاینده داشته است. از دلایل آن می توان به سطح توسعه یافتگی کشورها و استفاده از ظرفیت و مشارکت نهادهای محلی و بخش خصوصی اشاره کرد. از سویی دیگر، دولت ها در کشورهای درحال توسعه به ویژه ایران، شهرداری ها را به انجام وظایف محدودتری سوق می دهند چرا که در ایران شهرداری ها در محدوده قانونی خود از اختیارات کامل برخوردار نبوده و با دیگر سازمان های شهری در انجام وظایف خود با ناهماهنگی هایی روبه رو می شوند. هم چنین شهرداری ها در زمینه بهره گیری از مشارکت شهروندان و ایجاد درآمد نیز با معضلات جدی روبه رو هستند. با این وجود، وظایف شهرداری ها در کشورهای توسعه یافته روزبه روز درزمینه های مختلف کالبدی، فرهنگی، اجتماعی و غیره افزایش یافته و با اتکا به منابع درآمدی دولتی و بازوهای مشارکتی محلی و بخش خصوصی به انجام آن می پردازند. درحالی که شهرداری های ایران دارای وظایف و اختیارات محدود بوده و از لحاظ وابستگی به درآمدهای مالی به دولت، از سایر کشورها متفاوت تر است. در نتیجه مدیریت شهری در ایران فاقد یکپارچگی سازمانی لازم می باشد که عملکرد نامناسب فضاهای شهری و عدم رضایت شهروندان را به همراه داشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها