• تجزیه و تحلیلِ هدفمند و نقد مقایسه ای مدل های یادگیری الکترونیکی در مؤسسات آموزش عالی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/03/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/03/30
  • تعداد بازدید: 390
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  راه کارهای نوین مبتنی بر فناوری که به سرعت در حال پیشرفت اند، پس از پیاده سازی نیازمند ارزیابی عملکرد اند، تا کاستی های موجود، شناسایی شده و برای بهبود، مورد بازنگری قرار گیرند. یادگیری الکترونیکی نیز مشمول قاعده ارزیابی و بهبود م ستمر عملکرد می شود. با توجه به مدی های فعلی و مشکلات اجرایی آن ها، برای افزایش کارایی و اثربخشی یادگیری الکترونیک، بر مفاهیم کلیدی این حوزه، هم چون کانال های ارتباطی، کاربر و محتوا تأکید شده است. تحقیق حاضر، پژوهشی تحلیلی- کاربردی و هدفمند در زمینه بهبود یادگیری الکترونیک می باشد، که به نقد مدل های یادگیری الکترونیکی پرداخته است. بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه یادگیری الکترونیکی، نشان دهنده ی این نکته است که علی رغم توجه به محتوا و نقش مهم کانال های ارتباطی در رساندن محتوا به کاربر، ویژگی ها و نیازهای فردی کاربران، کم تر مورد توجه قرارگرفته است. تحقیقات پیشین، کم تر به مقوله ضرورت کاربر (مشتری) محوری تأکید کرده اند و روی این موضوع تاکید نکرده اند که جهت ایجاد ارزش، باید ماهیت محتوا را متغیر و قابل تطبیق با نیازهای کاربر در نظر بگیریم.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها