اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • تهیه نقشه شماره منحنی رواناب و ضریب نگهداشت سطحی حوضه آبریز منصورآباد بیرجند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصاویر ماهواره irs

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1870
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  اهمیت تکنولوژی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی منجر به استفاده گسترده در بررسی های بر پایه هیدرولوژی و منابع آب شده است. در این تحقیق، نقشه شماره منحنی رواناب حوضه آبریز منصورآباد بیرجند با استفاده از تصاویر ماهواره gis, irs و بر اساس فاکتورهایی مانند گروه هیدرولوژی خاک، کاربری ارضی، پوشش گیاهی تعیین می شود. نقشه های پوشش گیاهی و کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و شاخص ndvi و نقشه گروه هیدرولوژی خاک به کمک نقشه شیب، خاک و زمین شناسی تعیین می شود. در نهایت با تلفیق این نقشه ها در gis و به کمک جدول scs، نقشه شماره منحنی و ضریب نگهداشت سطحی حوضه تعیین می گردد. نتایج نشان دهنده پتانسیل نسبتا زیاد تولید رواناب در منطقه مورد مطالعه می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها