• بررسی نقش مهدکودک ها در شکل گیری هویت کودکان پیش دبستانی (مطالعه موردی: مهدکودک های بخش سرچهان، شهرستان بوانات)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/10
  • تعداد بازدید: 695
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هویت تحت تأثیر سه مرجع اصلی یعنی خانواده، مدرسه و جامعه شکل می گیرد. در جامعه کنونی که در آن زندگی می کنیم، بدون شک کارآمدترین و بهترین عامل که بر هویت تاثیر می گذارد مدرسه است که به عنوان یکی از ارکان آموزش و پرورش اولین جایی است که فرزندان پس از خانواده با آن ارتباط دارند و از آنجایی که مدرسه به عنوان یک مرکز تربیتی و آموزشی است نقش اساسی در تربیت و شکل گیری هویت فرزندان دارد. در این راستا هدف تحقیق حاضر، ارزیابی نقش مهدکودک ها در شکل گیری هویت کودکان پیش دبستانی بخش سرچهان، شهرستان بوانات می باشد. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی 250 خانوار دارای کودک در مهدکودک ها در بخش سرچهان، شهرستان بوانات می باشد، که بر اساس فرمول کوکران با سطح خطای 08.0 درصد، تعداد 94 نفر از سرپرستان خانوارها به عنوان جامعه نمونه انتخاب گردید. برای تحقق اهداف مورد نظر، ضمن مطالعات اسنادی، طیف گسترده ای از شاخص ها تعیین و در چارچوب مطالعات میدانی (تکمیل پرسش نامه ها و فرم های مشاهدات میدانی) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه ای در نرم افزار spss استفاده گردیده است. یافته های پژوهش مؤید آن است که، مهدکودک ها موجب ایجاد زمینه های همچون: کاهش حس کمرویی در بین کودکان با میانگین 42.4، افزایش حس مسئولیت در بین کودکان با میانگین 40.4، افزایش حس اعتماد به نفس در کودکان با میانگین 35.4، افزایش یادگیری کودکان با میانگین 32.4 شده اند. همچنین نتایج نشان داد که، مهدکودک ها با میانگین 10.4 و سطح معناداری 000.0 دارای بیشترین تاثیر در شکل گیری هویت کودکان می باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها