• آموزش و پرورش پیش دبستانی و هویت ایرانی اسلامی (آسیب شناسی وضعیت موجود در هویت کودکان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/10
  • تعداد بازدید: 705
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هویت ملی به مانند نوعی احساس تعهد نسبت به مجموعه ای از مشترکات ملی جامعه است که موجب وحدت و انسجام می شود و دارای ابعاد مختلف خرده فرهنگ ملی، دینی جامعه ای و انسانی است و ویژگی اصلی آن قابلیت انعطاف اجزاء آن و بومی بودن ابعاد تشکیل دهنده آن می باشد. در این راستا آموزش و پرورش عـلاوه بـر محتـوای برنامـۀ درسـی، از راه شـبکه هـای مستحکم و پایدار اجتماعی، جوّ و فضای تربیتـی در محـیط هـای آموزشـی و مــشارکت در فعالیــتهــای فــوق برنامــه در تحکیم هویت ملی-  اسلامی سهم بسزائی دارد. آموزش و پرورش با تربیت نیروهای کار آزموده و متخصص، چه در زمینه ی آموزشی و چه تربیتی، و همچنین با برنامه ریز ی و تولید محتوا و کتب درسی مناسب، نقش خود را در زمینه ی شکل دادن به هویت دانش آموزان و به تبع آن، جامعه، ایفا می نماید. در مقاله حاضر نویسندگان با دغدغه خودباختگی و غربزدگی افراد جامعه،، به تبیین نقش آموزش و پرورش و ابزار آن در زمینه تحکیم هویت ملی دانش آموزان پرداخته اند. به عنوان روش تحقیق از روش کتابخانه ای و اینترنت و همچنین روش اسنادی و آرشیوی به بهره جسته و اطلاعات گرد آوری شده از دو روش مزبور استخراج، طبقه بندی و آماده ی تجزیه و تحلیل گردید و در پایان با شناسایی و تحلیل این عوامل به ارئه ی راهکار و پیشنهاد پرداخته اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها