• تحلیل ناپایداری دامنه ای در مقیاس ناحیه ای در حوزه دماوند به روش شبکه های عصبی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/06/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/06/12
  • تعداد بازدید: 534
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این تحقیق حوزه آبخیز دماوند به مساحت 6.736 کیلومتر مربع واقع در استان تهران در حاشیه جنوبی رشته کوههای البرز مرکزی واقع شده با آماده سازی نقشه زمین لغزش و شناسنامه اطلاعاتی آنها براساس عکس های هوائی (1:20000 و 1:50000) و بررسی های میدانی شروع شد در مرحله بعدی لایه های اطلاعاتی مربوط به عوامل موثر با استقاده از پکیج arcgis 9.2  تهیه گردید. براساس dem  به دست آمده لایه های اطلاعاتی مربوط  در سیستم (gis) آماده شد. در این پژوهش از ﭘﺮﺳﭙﺘﺮون ﭼﻨﺪ ﻻیﻪ شبکه های عصبی ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ یک ﻣﺪل ﭘیﺶ ﺑیﻨی ﻛه در آن به پیش ﺑیﻨی یک ﻣﺘﻐیﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺪف (خطر وقوع زمین لغزش) اﺳﺘﻔﺎده ﺷده است. هدف این پژوهش این اﺳﺖ که با شناخت ویﮋگی ﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻیﺎت مناطق لغزشی و غیر لغزشی و ساختن یک مدل ریاضی مناسب احتمال وقوع زمین لغزش ها را  محاسبه کرد. تمام زمین لغزش های منطقه، مطالعات آماری با استفاده از نرمافزارهای کامپیوتری به روش جداول توافقی و آزمون آماری به روش ناپارامتری (مربع کای) انجام گرفته است همچنین مقادیر ضرایب و توافق برای تکتک عوامل مؤثر بدست آمده و با همدیگر مقایسه شده اند. متغییر های مستقل که همان عوامل موثر در وقوع زمین لغزش ها هستند تاثیر متفاوتی در پیش بینی وقوع زمین لغزش توسط شبکه دارند ارزیابی این مدل بر حسب روش roc نشان می دهد که مدل سازی از دقت خیلی خوبی برخوردار بوده و بیش از 8.81 درصد ار پیش بینی ها صحیح هستند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها