جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
28 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 28 مقاله
  توضیحات : استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد استهبان، دانشگاه آزاد اسلامی، استهبان، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی عمران
  • گرایش : عمران
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها