• ارتباط بخشش و رضایت زناشویی در زوج های شهر بندرعباس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/11/15
  • تعداد بازدید: 357
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این پژوهش به بررسی ارتباط بین بخشش به عنوان یکی از شاخص های روانشناسی مثبت نگر با رضایت زناشویی در زوج های شهر بندرعباس پرداخته شد. نمونه آماری تحقیق شامل 300 نفر از افراد متأهل شهر بندرعباس بود که به شیوه طبقه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از مقیاس سنجش رضایت زناشویی انریچ و مقیاس بخشش در خانواده (fss) استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش نشان داد که بخشش قادر به تبیین 9.12 درصد از رضایت زناشویی افراد است و بر این اساس بخشش یک عامل اثرگذار بر بهبود رضایت زناشویی در افراد می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها