• بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت اسلامی با مدیریت ارتباط با مشتری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/10
  • تعداد بازدید: 279
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  امروزه دنیای کسب و کار بر پایه مشتری مداری و رضایتمندی مشتریان استوار شده به گونه ای که گسترش و ارایه خدمات بدون در نظر گرفتن این اصل نه تنها مشکل بلکه غیر ممکن است. مدیریت ارتباط با مشتری از مباحثی است که در اقتصاد جهانی امروز، سازمان ها را به دوباره اندیشی در راهکارهای برقراری ارتباط با دامنه وسیع مشتریان و تسخیر این دانش گسترده برانگیخته است. از جمله عواملی که تأثیر آن بر مدیریت ارتباط با مشتری بررسی نشده، مدیریت اسلامی است. اسلام به عنوان کامل ترین دین الهی دارای بهترین دستورالعمل ها در اداره جامعه و سازمان است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت اسلامی با مدیریت ارتباط با مشتری در اداره کل امور مالیاتی استان سمنان می باشد. روش پژوهش توصیفی همبستگی و جامعه مورد مطالعه شامل 460 نفر از کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان سمنان می باشند، که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم، 132 نفر از آنان انتخاب شدند. یافته ها نشان دادند، که سه بعد از ابعاد چهارگانه مدیریت اسلامی (تحلیلی، معنوی، مفهومی) اثر مثبت، مستقیم و معناداری بر مدیریت ارتباط با مشتری در اداره کل امور مالیاتی استان سمنان داشته اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها