• تحلیل محتوای کمی کتاب درسی ریاضی و آمار2 با رویکردی انتقادی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/09
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/09
  • تعداد بازدید: 593
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  یکی از مهمترین ارکان در فرآیند آموزش و برنامه ریزی درسی، تهیه و تدوین محتوای آموزشی مناسب است که می تواند در کیفیت بخشی آموزشی موثر باشد. ریاضیات یکی از دروسی است که متاسفانه به علت عدم توجه کافی نسبت به تدوین برنامه آموزشی متناسب، با افت تحصیلی و نگرش منفی از سوی دانش آموزان رشته علوم انسانی روبرو شده است لذا تهیه و تدوین محتوای کتاب درسی ریاضی و آمار ویژه دانش آموزان علوم انسانی؛ با توجه به معیارهای انگیزشی یک ضرورت محسوب می شود. نقد محتوای آموزشی یکی از فعالیتهای مهم در محیط های آموزشی محسوب می شود. امروزه انواع آثار انتقادی به منظور تحلیل و بررسی محتوای ارائه شده در محافل مختلف، به کار گرفته می شود. گرچه تحلیل ماهیت و ساختار یک محتوای آموزشی در بسیاری موارد مقوله ای غامض است، ولی می توان با نقد ساختار، متون و مفاهیم با تکیه بر عقل و تفکر، به پالایش و تحلیل یک محتوا پرداخت. از اینرو در این تحقیق محتوای کتاب ریاضی و آمار 2 چاپ 1396 به صورت کمی با رویکردی منتقدانه مورد تحلیل و ارزیابی قرارگرفت و نقاط ضعف کتاب شناسایی گردید. نتایج این پژوهش نشان داد محتوای کتاب ریاضی و آمار 2 در پاره ای موارد متناسب با مخاطبان خود یعنی دانش آموزان رشته علوم انسانی نیست. محتوا اغلب پراکنده و شتاب زده مطرح گردید و تکرار و تداوم مطلب در بسیاری از موارد دیده نشد. مثال ها و تمرین ها اغلب ناکافی و در بعضی موارد مبهم بود و همچنین در بخش آمار شاهد ارائه برخی مفاهیم مشکل دار و منقضی شده بودیم.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها