• تحلیل محتوای کتاب فارسی خوانداری پایه دوم ابتدایی بر اساس تکنیک ویلیام رومی، سطح خوانایی گانینگ و مفهوم بهداشت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/09
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/09
  • تعداد بازدید: 3615
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف پژوهش حاضر« تحلیل محتوای کتاب فارسی خوانداری پایه دوم ابتدایی بر اساس تکنیک ویلیام رومی، سطح خوانایی گانینگ و مفهوم بهداشت » است. روش تحقیق تحلیل محتوای کیفی است. جامعه آماری کتاب فارسی خوانداری پایه دوم ابتدایی است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده، قسمت های از متن، سوالات و تصاویر، برای سنجش سطح خوانایی و ضریب درگیری انتخاب شد. هم چنین کل کتاب برای پی بردن به میزان پرداختن کتاب به مفهوم بهداشت و سلامت، مورد بررسی قرار گرفت. از یافته های تحقیق عدد 4 به دست آمد که نشان داد که ضریب درگیری، 0.29 برای متن نوشتاری و 0.25 برای تصاویر به دست آمد و این نتایج نشان داد که چون ضریب درگیری کمتر از 0.4 بود، بنابراین متن نوشتاری و تصاویر غیر فعال هستند. به عبارت دیگر دانش آموزان را درگیر فعالیت نمی کنند و اما ضریب درگیری سوالات، عدد 1 شد و طبق رابطه چون ضریب درگیری بین 40. تا 1.5 بود، سوالات فعال بود و دانش آموزان را درگیر فعالیت می کرد. همچنین در بحث سطح خوانایی بالاتر از سطح توانایی دانش آموزان پایه دوم قرار دارد و به عبارتی مخصوص دانش آموزان پایه ی دوم دبیرستان است. ضمن اینکه با توجه نتایج آزمون خی دو(ɣ2) مقدار کمی از محتوای کتاب به مولفه های مربوط به مفهوم مذکور، یعنی بهداشت و سلامت اختصاص یافته است .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها