• تحلیل محتوای کتاب فارسی چهارم ابتدایی براساس 4 شاخص فرای، گانینگ ، فلش، لا فلین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/09
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/09
  • تعداد بازدید: 2630
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از مقاله حاضر، سنجش و ارزیابی کتاب فارسی پایه ی چهارم ابتدایی است که در آن سعی شده تا با استفاده از فرمول خوانایی فرای، گانینگ، فلش ولافلین که از روش های کمی تحلیل محتواست، سطح خوانایی کتاب مذکور و میزان رعایت اصل ساده به دشواری وسطح سنی وکلاسی و در نهایت تناسب این کتاب با توانایی فراگیران مربوطه سنجیده شود. بدین منظور سه نمونه متن یک صد کلمه ای از ابتدا، وسط و انتهای کتاب فارسی که شامل 17 درس و152صفحه است به صورت تصادفی و جداگانه برای هرکدام از شاخص ها انتخاب شد و اطلاعات موجود در آن براساس شاخص های مورد نظر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بنابر نتایج بدست آمده تعیین گردید که سطح خوانایی کتاب با توانایی فراگیران این پایه مناسب نیست. همچنین در سلسله مراتب مطالب اصل ساده به دشواری رعایت نشده است علاوه براین سطح سنی و کلاسی دراین کتاب برای فراگیران پایه چهارم مناسب نمی باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها