• بررسی عوامل موثر بر ضریب بار دینامیکی مجاز در پل ها و مقایسه کمی نتایج با رابطه ساده شده aashto

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 488
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  آیین نامه aashto به منظور گنجاندن اثرات دینامیکی حاصل از بارگذاری، ضریب بار دینامیکی مجاز (dla) را معرفی کرده است که به واسطه آن بار استاتیکی معادل را افزایش میدهد. رابطه کنونی ارائه شده در aashto بر مبنای مطالعات آماری و برابر با مقدار ثابت 33% می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مقدار ارائه شده در آیین نامه aashto برای پل های با دهانه کوتاه به کمک شبیه سازی برهمکنش وسیله نقلیه کامل و عرشه پل با استفاده از روش تفاضل محدود صریح مرتبه دو و شامل نمودن اثر زبری سطح عرشه میباشد. نتایج بدست آمده از پژوهش حاکی از دست پایین بودن مقدار ارائه شده توسط آیین نامه aashto است. هم چنین مشاهده شد که زبری سطح عرشه در شرایط روسازی ضعیف می تواند مقدار dla را تا 15% نیز افزایش دهد. به علاوه ارتعاش همزمان عرشه و وسیله نقلیه میتواند هم اثر تعدیل و هم اثر تشدید پاسخ های دینامیکی را بدنبال داشته باشد که این خود نیز باعث تفاوت گسترده در مقدار dla می شود. نتایج حاصل نشان می دهد در مواردی به خصوص در پل های با دهانه کوتاه و روسازی ضعیف، مقدار dla ممکن است تا سقف 110% و فراتر از مقدار پیشنهادی aashto باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها