• تاثیر پارامترهای فرمی بر میزان مصرف انرژی در بلوک های شهری اهواز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 417
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تاثیر پارامترهای فرمی بر میزان مصرف انرژی در بلوک های شهری اهواز

  با توجه به تأثیر اقلیم بر معماری به ویژه در کشور ایران که شرایط اقلیمی خاص در آن مشهود است، لزوم توجه به ساخت و سازهای مطابق با اصول معماری همساز با اقلیم در راستای استفاده بهینه از منابع طبیعی موجود و بهینه تر کردن ساختمان در میزان مصرف انرژی از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به اهمیت میزان مصرف انرژی در ساختمان های مسکونی بررسی نیازها و معضلات اقلیمی اهواز در زمینه معماری مسکونی، به ارزیابی پیشنه ادبیات موضوع پرداخته شد. پس از مرور ادبیات، عوامل و شاخص های اصلی تاثیر گذار بر مصرف انرژی و رفتار حرارتی بنا در مقایس بلوک شهری و بنا، پارامترهای اصلی در طراحی بهینه ساختمان بدست آمد. سپس به بررسی و ارزیابی میزان مصرف انرژی بنا در مقیاس بلوک شهری پرداخته شد، زیرا نمیتوان بنا را به صورت تک در مقیاس شهری مورد ارزیابی قرار داد و همسایگی ها نقش عمده و مستقیم در رفتار حرارتی بنا و میزان مصرف انرژی ساختمان ها دارند. با توجه به شاخص های بررسی شده، پژوهش حاضر بر روی پارامترهای فرمی از زیر مجموعه سیستم های خورشیدی غیر فعال متمرکز شده است. پارامترهای فرمی به دو بخش پارامترهای فرمی در مقیاس بلوک شهری و پارامترهای فرمی در مقیاس بنا بررسی شدند. این شاخص ها و پارامترها در 8 مدل بلوک شهری اعمال شدند، سپس توسط نرم افزار sketchup به مقایسه بیشترین سایه اندازی در بین فرم های بلوک شهری پرداخته شد، 3 فرم از بین 8 مدل مشخص شد، در ادامه 3 مدل در 3 جهت گیری متفاوت با پوسته های متفاوت وارد نرم افزار designbuilder شدند. شبیه سازی انرژی، فاکتورهای آسایش حرارتی برای تمام ماه ها در یک سال برای هر مدل انجام شده است. در نهایت نتایج حاصل شده نشان داد که جهت گیری و نحوه ی همسایگی بلوک ها تاثیر بیشتری نسبت به پوسته ساختمان بر روی رفتار حرارتی و میزان مصرف انرژی دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها