• نقش پارامترهای ایجاد خاطره با استفاده از باز زنده سازی معماری بومی نمونه تحقیق موردی: معماری بومی گیلان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 319
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  نقش پارامترهای ایجاد خاطره با استفاده از باز زنده سازی معماری بومی نمونه تحقیق موردی: معماری بومی گیلان

  به دلیل گسترش شهرنشینی و مشکلات زندگی در آن، انسان با اقدام به راهبردهای مناسب برای رهایی از این مسائل، نیازمند فضایی متفاوت خواهد بود که بتواند به تسکین روح و خلق فضایی به یادماندنی برای خود ایجاد نماید. این فضای خاطرهانگیز وابسته به پارامتر هایی است که هم بتواند در احیاء معماری بومی و خاطراتجمعی گذشته ی آن تاثیر گذار باشد و هم بتواند برای مراجعه کنندگان زمان حاضر و آینده یادماندنی باشد. چهار پارامتر اصلی در این پژوهش «مکان، الگو، مرز و مسیر» یافت شد که با توجه به الگوهای رفتاری، اجتماعی به همراه شاخصه های بومی گیلان، مدل شکل گیری خاطره جمعی را ایجاد می کرد و با بررسی نمونه های موردی مشابه اهمیت آن ها اثبات گردید. این پژوهش به بررسی عوامل به وجود آورنده ی مکان خاطره انگیز و تاثیر آن بر انسان پرداخته است که چارلز مور در کتاب بدن، خاطره و معماری اصول مرتبط با موضوع ایجاد خاطره را معرفی می کند، که با توجه به این اصول، چهار مولفه کلی مد نظر این پژوهش قرارگرفت تا بر اساس آن مدل نحوهی شکل گیری خاطره جمعی طراحی گردد. بخشی از روش انجام پژوهش به صورت میدانی (تهیه ی پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه در مورد فضاهای شهری، مطالعات فرهنگی و اجتماعی) است و در نهایت با استفاده از روش توصیفی و استدلالی بر پایهی سنجش و ارزیابی تکمیل می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها