• بررسی احداث صنایع انرژی بر شهرستان لامرد در تحقیقات انجام شده مشابه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 495
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی احداث صنایع انرژی بر شهرستان لامرد در تحقیقات انجام شده مشابه

  صنایع انرژی بر به عنوان صنایع پایه ای، سرمایه ای و بالادستی باعث تحول در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و تغییر در رشد و گسترش کالبدی و فیزیکی شهرها می شوند. توسعه کالبدی شهرها تحت تاثیر عملکردهای مختلف این صنعت در آینده خواهد بود، حسب میزان ایجاد اشتغال، تولید، درآمد و فعالیت صنایع، نقش و عملکرد، الگوی توسعه و درصد نیازمندی به فضای شهری تغییر می یابد و نیاز به بازنگری و تجدیدنظر در پیش بینی ها و برنامه ریزی ها در طرحهای جامع و تفصیلی شهر را لازم و ضروری می نماید. ابعاد اقتصادی این تحول موجب تغییر در نحوه الگوی توسعه شهری، افزایش مهاجرت ها، تغییر در الگوی مسکن و قیمت زمین، کاربری اراضی و سیستم حمل و نقل شهری است. در ابعاد اجتماعی، دگرگونی در یکپارچگی و انسجام اجتماعی به همراه تغییر در کیفیت زندگی، ارزش ها و ایدئولوژی حاکم خواهد شد. و در ابعاد زیست محیطی به آلودگی های هوا، خاک و آب در منطقه و شهر خواهد انجامید. شناخت عوامل موثر تاثیرگذار و تاثیرپذیر و برقراری تعامل و هماهنگی میان نهادهای محلی در جهت بهره گیری از فرصت های بوجود آمده و کاستن از محدودیت ها و تهدیدهای ناشی از تحولات شهری و منطقه ای، می تواند به برنامه ریزی هدفمند، منسجم و منعطف در ساماندهی و انسجام کالبدی و فیزیکی شهر بیانجامد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها