• بررسی ارتباط میزان اضطراب دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد قبل از امتحانات و موقع امتحانات

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/04/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/04/17
  • تعداد بازدید: 257
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی ارتباط میزان اضطراب دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد قبل از امتحانات و موقع امتحانات

  تقریباً هر کسی تجاربی از نوع ناراحتیهای کلی، انتظار رویدادهای شوم و احساس تنش در موقعیت هایی را داشته است که علت تنش نیز روشن نیست. ما معمولاً اضطراب را به این گونه پدیده ها ارتباط می دهیم. اضطراب را می توان در گسترده ترین معنای آن به حالت عاطفی و فیزیولوژیکی گوناگونی ارتباط داد. هنگامی که کودکی در بامداد امتحان، تمایلی به مدرسه رفتن نشان نمی دهد جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد در مقطع کارشناسی در نیمسال دوم سال تحصیلی 98 - 97 می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی ساده است و چون این تحقیق در خوابگاه دانشجویان اجرا شد، به طور تصادفی 50 اتاق از مجتمع خوابگاه دانشجویی دانشگاه آزاد انتخاب و به هر اتاق دو پرسشنامه اضطراب زونگ ارائه گردید. تعداد کل نمونه آماری 100 نفر می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین میزان اضطراب دانشجویان قبل از امتحانات و در ایام امتحانات تفاوت وجود دارد و این تفاوت معنی دار است. به طور کلی تحقیقات زیادی تأثیر نامطلوب اضطراب را بر عملکرد دانش آموزان و دانشجویان تأیید کرده اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها