• تحلیل و بررسی بافت های فرسوده شهری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/23
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/23
  • تعداد بازدید: 369
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تحلیل و بررسی بافت های فرسوده شهری

  بافت های فرسوده شهری از نظر سوانح و مخاطرات محیطی از یک طرف و نارساییهای عملکردی، کالبدی، زیست محیطی و اجتماعی-اقتصادی از طرف دیگر نیازمند شناسایی جامع و مداخله آگاهانه و برنامه ریزی شده به منظور ساماندهی آن می باشد. مداخله در بافتهای فرسوده شهری در سطح کشورهای مختلف جهان از سابقه چند صد ساله برخوردار است. تاکنون در سطح کشورهای دنیا و در سطح ایران از الگوها و روش های متعددی جهت مداخله در بافت های فرسوده شهری استفاده شده است. تجارب کشورهای دیگر دنیا قابل انتقال به کشور ما نیست، مگر به عنوان مبحثی برای تحلیل روش ها و دستیابی به عوامل و متغیرهای تعیین کننده موضوع. بهتر است به بررسی تجربه کشورهایی پرداخته شود که از نظر اقلیمی، فرهنگی، اقتصادی و ... به شرایط کشور ما نزدیکتر باشد. امروزه قریب به 50 درصد از واحدهای مسکونی بافتهای قدیمی کلانشهر تهران به دلیل عدم رعایت مسائل فنی ساختمان سازی جدای از مشکلات کالبدی و عملکردی، در مقابل سوانح طبیعی و در راس آن ها زلزله بسیار آسیب پذیرند. هدف این مقاله، طبقه بندی انواع بافت های قدیمی و کهن شهر تهران بر اساس معیارهای کالبدی تعیین شده و استفاده از تجارب کشور های خارجی می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها