• مقایسه ویژگی های آنتروپومتریکی، ترکیب بدنی تنیس روی میز پسران (8-12سال) روستایی و شهری شهرستان گراش

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 431
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله مقایسه ویژگی های آنتروپومتریکی، ترکیب بدنی تنیس روی میز پسران (8-12سال) روستایی و شهری شهرستان گراش

  ترکیب بدنی از فاکتور های دیگر آمادگی جسمانی است که به مقادیر نسبی چربی و بافت بدون چربی را بیان می کند. ترکیب بدنی جزء مهمی از وضعیت سلامتی و آمادگی جسمانی است. کودکان فربه به احتمال زیاد بزرگ سالانی چاق و در معرض بیماری های ناشی از چاقی خواهند بود این پژوهش علی مقایسه ای است و ویژگی های آنتروپومتریکی، ترکیب بدنی دانش آموزان دوره ابتدایی شهری و روستایی شهرستان گراش-فارس مقایسه شد و هم چنین میزان رشد این ویژگی ها در این سنین بررسی شد. آزمودنی های این پژو هش 100 کودک از شهر و روستاهای گراش با دامنه سنی 8 تا 12 سال بودند که در دوره ابتدایی تحصیل می کردند و به طور تصادفی ساده و بدون جایگزین انتخاب شدند. اندازه گیری ها در این پژوهش شامل قد، وزن، عرض شانه، عرض لگن، طول اندام فوقانی، دور ران، دور کمر، دور باسن، طول بالاتنه و طول اندام تحتانی از ویژگی های آنتروپومتریکی بود؛ هم چنین برای اندازه گیری ترکیب بدن از bmi و درصد چربی بدن استفاده شد؛ برای بدست آوردن چربی بدن از معادله سه نقطه ای جکسون و پولاک استفاده شد و آزمون 20 متر شاتل ران برای اندازه گیری vo2max اجرا شد. بررسی نتایج این پژوهش نشان داد که کودکان شهری از وضعیت رشد مطلوب تری برخوردار بودند و در اکثر ویژگی های جسمانی به طور معنی دار برتر از روستایی ها بودند اما در عرض لگن و طول اندام تحتانی تفاوت دو گروه معنی دار نبود. در آمادگی قلبی تنفسی روستایی ها بهتر نشان دادند و vo2max آن ها به طور معنی دار بالاتر از شهری ها بود. هم چنین تفاوت های فاکتورهای اندازه گیری شده در پایه های مختلف معنی دار بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها