• رابطه بین فعالیت بدنی، سلامت و تصویر بدنی در دانش آموزان 12 و 15 سال

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 293
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله رابطه بین فعالیت بدنی، سلامت و تصویر بدنی در دانش آموزان 12 و 15 سال

  زمینه و هدف: نوجوانی دوره مهمی در زندگی انسان است. در این دوره، تغییرات زیادی در بدن رخ می دهد که بر سلامت جسمی و روحی در طول عمر تأثیر می گذارد. تصویر ذهنی نوجوان یکی از جنبه های مهم سلامت روانی است. اگر عوامل منفی اثرگذار بر تصویر ذهنی، شناخته و پیش بینی شوند، می توان موجب شد تا انتقال از دوره نوجوانی به بزرگسالی به بهترین نحو انجام گردد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین فعالیت بدنی، سلامت و تصویر بدنی در دانش آموزان 12 و 15 ساله می باشد.

  روش کار: در این تحقیق، 1429 دختر و پسر ( 719 دختر و 710 پسر) دانش آموز شرکت کردند. برای تعیین میزان فعایت بدنی شرکت کنندگان از پرسشنامه فعالیت بدنی (paq-c) و برای تعیین میزان تصویر بدنی از پرسشنامه (bici) استفاده شد. سطح آمادگی جسمانی دانش آموزان نیز با آزمون های آمادگی جسمانی (قدرت، استقامت، استقامت قلبی عروقی، انعطاف پذیری و شاخص توده بدنی) اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: نتایج نشان داد که در همه گروه های سنی بین تصویر بدنی با انعطاف پذیری و هزینه انرژی ارتباط معنی داری وجود دارد. از سوی دیگر، ارتباط معنی دار و قوی بین تصویر بدنی و حداکثر اکسیژن مصرفی در همه گروه ها به جز پسران 15 ساله وجود داشت. نتیجه جالب توجه اینکه در هیچ یک از گروه ها ارتباط معنی داری بین تصویر بدنی و فعالیت بدنی و شاخص توده بدن bmi)) وجود نداشت.

  نتیجه گیری: بنابراین می توان با تقویت فاکتورهای انعطاف پذیری و هزینه انرژی در سنین کودکی و ابتدایی نوجوانی، نه تنها می توان گامی موثر جهت پیش گیری از نارضایتی تصویر بدن برداشت بلکه در بهبود تصویر بدنی نوجوانان گام های موثری برداشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها