• تحلیل اعضاء بتن مسلح با درنظرگرفتن روابط چسبندگی لغزش بین بتن و میلگردها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/30
  • تعداد بازدید: 354
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله اعضاء بتن مسلح با درنظرگرفتن روابط چسبندگی لغزش بین بتن و میلگردها

  لغزش بین بتن و میلگرد به طور عمده در نقاط با ترک خوردگی بتن وجود دارد، مانند نواحی کششی، اتصال ستون و پی، اتصال تیر به ستون یا نواحی با اتصال سرد بتن. در تحلیل های اجزاء محدود این سازه ها، در این نواحی که لغزش به طور عمده وجود دارد. لغزش بین بتن و میلگردها، از عوامل مهم رفتار سازه های بتن آرمه است، به طوری که لحاظ نکردن آن در تحلیل این سازه ها باعث به دست آمدن سختی سازه بیش از حد و جذب انرژی کمتر از مقدار واقعی آزمایشگاهی می شود. محققان زیادی اندرکنش بتن و میلگردها را به صورت روابط چسبندگی لغزش ارائه داده اند که در این روابط، تنش چسبندگی میلگردها و بتن؛ تابعی از لغزش بین آن ها است. در تحلیل های عددی، با اعمال یک رابطه چسبندگی لغزش مناسب به سازه بتن مسلح می توان برآورد مناسبی از رفتار آن در بارگذاری های مختلف داشت. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار آباکوس به تحلیل عددی اعضاء بتن مسلح مانند آزمایش بیرون کشیدن میلگرد از استوانه بتنی و آزمایش خرابی پیش رونده جزءقاب بتن مسلح با استفاده از روابط چسبندگی لغزش مختلف و رابطه پیشنهادی چسبندگی لغزش و مقایسه نتایج آن ها با نتایج آزمایشگاهی پرداخته شد که با اعمال رابطه پیشنهادی به بتن و میلگردها، تطابق خوبی بین نتایج عددی و نتایج آزمایشگاهی مشاهده شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها