• تحلیل مدیریت ریسک پروژه در پروژه های عمرانی با استفاده از تلفیق تاپسیس و شبکه عصبی مصنوعی فازی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/30
  • تعداد بازدید: 615
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تحلیل مدیریت ریسک پروژه در پروژه های عمرانی با استفاده از تلفیق تاپسیس و شبکه عصبی مصنوعی فازی

  پروژه عبارت از تلاشی موقت است که برای دستیابی به محصول، نتیجه یا خدماتی منحصر به فرد انجام می گیرد. یکی از ویژگی های مهم پروژه ها که در این تعریف نیز روشن است، منحصر به فرد بودن کار هر پروژه است. این ویژگی منجر به بروز عدم قطعیت در پروژه ها می گردد و نخستین چالش را در مدیریت پروژه ایجاد می کند. برخی معتقدند که نیازی به مدیریت ریسک نیست و می توان کل عدم قطعیت پروژه را با برنامه ریزی بسیار دقیق حذف کرد. دو مشکل در رابطه با این نگرش وجود دارد. اولاً، تجربه نشان داده است که برای افزایش دقت یک برنامه احتیاج به تلاش بسیار زیادتری خواهد بود. مشکل دراینجاست که برنامه ریزی بیش تر، نتیجه و اطلاعاتی را به دست می دهد که در مقایسه با تلاش و نیروی صرف شده دارای ارزش کم تری است. از این رو، در آخر مجبوریم که برنامه ریزی را در نقطه ای متوقف کنیم و به مدیریت ریسک پروژه بپردازیم. مشکل دوم این است که به هیچ وجه نمی توان آینده را به دقت پیش بینی نمود و در نتیجه نمی توان ریسک را در پروژه حذف کرد. از این رو، مدیریت ریسک امری لازم و ضروری در مدیریت پروژه است. بنابراین ایجاد فرهنگ نگاه علمی به مدیریت ریسک (مخاطرات)، معرفی علمی و جامع این فرایند و در نهایت تطبیق فرآیند علمی با واقعیت های موجود در پروژه های عمرانی کشور ضرورت اساسی دارد. مطالعه حاضر با هدف تحلیل مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی با استفاده از تلفیق تاپسیس و شبکه عصبی مصنوعی فازی در قالب یک مطالعه توصیفی- پیمایشی و در دسته پژوهش های کاربردی مطرح شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دو صورت: 1-استفاده از آزمون و تحلیل پایایی پرسشنامه (جهت اطمینان از سلامت روش) و 2- استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی فازی و تکنیک تاپسیس (به منظور تحلیل مدیریت ریسک پروژه در پروژه های عمرانی)، با استفاده از نرم افزار متلب انجام شده است. نتایج حاصل، حاکی از موفقیت این روش در تخمین ریسک پروژه می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها