• اثر 8 هفته تمرین استقامتی و مقاومتی بر نیم رخ لیپیدی در مردان دارای اضافه وزن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/20
  • تعداد بازدید: 158
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله اثر 8 هفته تمرین استقامتی و مقاومتی بر نیم رخ لیپیدی در مردان دارای اضافه وزن

  هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین استقامتی و مقاومتی بر شاخص نیمرخ لیپدی در مردان دارای اضافه وزن بود. مواد و روش ها: جامعه آماری پژوهش را دانشجویان مرد دارای اضافه وزن با دامنه سنی 20 الی 28 سال و شاخص توده بدنی بالای 25 تشکیل دادند. از بین جامعه آماری تعداد 26 نفر به عنوان نمونه آماری به طور تصادفی به سه گروه 1) کنترل، 2) تمرین مقاومتی و 3) تمرین استقامتی تقسیم شدند. برنامه گروه مقاومتی شامل 8 حرکت (3 جلسه در هفته) بود که در هفته اول در دو ست 10 تکراری و با 30 درصد 1- rm و در هفته هشتم در چهار ست 6 تکراری و با 70 درصد 1- rm انجام شد. گروه تمرین هوازی نیز برنامه تمرینی شامل تمرین هوازی روی نوارگردان، 3 روز در هفته، 15 تا 40 دقیقه با شدت 50 تا 80 درصد ضربان قلب بیشینه، به مدت هشت هفته انجام دادند.

  نمونه خونی آزمودنی ها بعد از حدود 10 ساعت ناشتایی در دو مرحله 48 ساعت قبل از شروع تمرینات و 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین از ورید بازویی گرفته شد. میزان فاکتورهای مورد نظر به روش الایزا و با استفاده از کیت انسانی اندازه گیری شد. یافته ها: نتایج نشان داد که تریگلیسرید و ldl برخلاف کلسترول و hdl بر اثر تمرینات استقامتی و مقاومتی با تاثیر معنادار همراه بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق، تمرینات استقامتی و مقاومتی می تواند موجب کاهش تری گلیسرید و ldl شود اما تثیر معناداری بر کلسترول و hdl نمی گذارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها