• بررسی شیوع اختلالات خوردن و عوامل موثر بر آن در ورزشکاران مرد شهر قم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/20
  • تعداد بازدید: 299
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی شیوع اختلالات خوردن و عوامل موثر بر آن در ورزشکاران مرد شهر قم

  تغذیه و ترکیب بدنی ازعوامل موثر برعملکرد ورزشکاران بوده و موفقیت در بسیاری از رشته های ورزشی وابسته به آن می باشد. بر این اساس این مطالعه با هدف ارزیابی نگرش ورزشکاران مرد شهر قم در مورد تغذیه و شیوع رفتارهای غلط برای دستیابی به وزن و ترکیب بدن مناسب در آنان صورت گرفت. این پژوهش مقطعی درتابستان 1398 در شهر قم انجام شد. از پرسشنامه 26 موردی نگرش تغذیه ای eat-26 که درمطالعات قبلی به زبان فارسی برگردانده شده و اعتبارآن مورد تایید می باشد جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. از بین باشگاه های اصلی ورزشی موجود در سطح شهر، تعداد 2 ورزشگاه و 4 باشگاه به طور تصادفی انتخاب گردیده و تعداد 140 پرسشنامه در بین ورزشکارانی که طی 6 ماه گذشته به طور مرتب هر هفته حداقل 9 جلسه ورزش را در برنامه هفتگی خود داشتند توزیع گردید. از این تعداد، 112 پرسشنامه تکمیل و مورد تایید به تیم تحقیق بازگردانده شد (میزان پاسخگویی 80 درصد). سن افراد 6.4±21.9 سال و شاخص توده بدنی 3.7±23.1 بود.

  22 درصد افراد خود را دچار اضافه وزن و چاقی می دانستند. 41 درصد افراد در مقاطعی طی شش ماه گذشته دچار رفتار بیش خواری شده و قادر به کنترل دریافت غذای خود نبودند. 17 درصد ورزشکاران سابقه استفاده ازقرص های رژیمی، داروهای مدر وملین را برای جبران وزن افزایش یافته گزارش کردند و بیش از 2 درصد افراد برای کنترل اختلالات خوردن تحت درمان قرار گرفته بودند. 59 درصد افراد حاضر در آزمون در اغلب مواقع، برای انتخاب ماده غذایی به محتوای انرژی آن دقت می کردند. تنها 21 درصد افراد هیچگاه به دنبال کاهش وزن نبوده اند. نتایج این مطالعه نشانگر آن است که وزن و ترکیب بدن حتی در بین مردان نیز یکی از دغدغه های ورزشکاران می باشد. لذا با توجه به تاثیر این نگرانی بر رفتارهای غذایی افراد و احتمال بروز رفتارهای آسیب رسان ارایه آموزش های لازم برای ورزشکاران و مربیان ضروری به نظر می رسد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها