• شیوع کاهش وزن سریع و عوامل موثر بر آن در ورزشکاران با دسته بندی وزنی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/20
  • تعداد بازدید: 400
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله شیوع کاهش وزن سریع و عوامل موثر بر آن در ورزشکاران با دسته بندی وزنی

  وزن و ترکیب بدن به عنوان عوامل موثر برعملکرد ورزشکاران شناخته شده و به همین دلیل برای رعایت اصل برابری و رقابت سالم، برخی ورزش ها در دسته بندی وزنی خاصی انجام می شوند. این امر باعث شده تا ورزشکاران با استفاده از روش هایی گوناگون که برخی از آن ها زیان بار می باشد تلاش کنند تا خود را در محدوده وزنی خاصی قرار دهند و برخی از آن ها کاهش وزن سریع را تجربه نمایند. لذا با توجه به آسیب احتمالی ناشی از کاهش وزن سریع بر عملکرد جسمی و ذهنی، این مطالعه با هدف تعیین شیوع کاهش وزن سریع و عوامل موثر بر آن در ورزشکاران انجام شده است. این پژوهش از نوع مقطعی توصیفی بوده و در تابستان 1398 در شهرقم انجام شده است.

  از پرسشنامه استانداردکاهش وزن سریع که درمطالعات قبلی به زبان فارسی برگردانده شده استفاده شد. از بین باشگاه های اصلی موجود در سطح شهر، تعداد 8 باشگاه ورزش های با دسته بندی وزنی (شامل انواع هنرهای رزمی و کشتی)به طور تصادفی انتخاب گردیده و 80 پرسشنامه در بین ورزشکارانی که طی 2 سال گذشته به طور مرتب در تمرینات ورزشی شرکت داشتند توزیع گردید. تعداد 61 مرد (3.3± 23.7 سال) در مطالعه شرکت داشتند. میزان کاهش وزن برای شرکت در مسابقات بین 20 - 2 کیلوگرم متغیر بود. 9 سالگی نخستین سن تجربه کاهش وزن سریع در ورزشکاران بود و بیش از 62 درصدافراد در سنی کمتراز 18 سالگی تجربه کاهش وزن سریع راداشتند.

  80 درصدافراد افزایش وزنی بیش از 3کیلوگرم را در هفته نخست بعداز رقابت تجربه کردند. هم چنین مربی ورزشی با حدود 80 درصد، بیش ترین تاثیر و اصلی ترین عامل تعیین کننده درترغیب ورزشکاران به کاهش وزن بوده است وپس ازآن سایر ورزشکاران به ویژه ورزشکاران ارشد بیش ترین تاثیر را داشته اند. بیش ترین روش هایی که برای کاهش وزن سریع استفاده شده بود به ترتیب عبارت بودنداز افزایش شدت ورزش، سونا و رژیم غذایی. با توجه به شیوع بالای کاهش وزن سریع دربین ورزشکاران، افزایش آگاهی مربیان ازمضرات و عوارض زیانبار آن برای جلوگیری از عوارض احتمالی پیشنهاد می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها