همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • شناسایی عوامل موثر ماهیتی بر نگرش به مالیات و پذیرش آن در میان شرکت های بورسی استان فارس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/04/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/04/07
  • تعداد بازدید: 360
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله شناسایی عوامل موثر ماهیتی بر نگرش به مالیات و پذیرش آن در میان شرکت های بورسی استان فارس

  امروزه مالیات ها در اقتصاد ایران اثربخشی لازم و کافی را نداشته چرا که نقش و تاثیر درآمدهای نفتی در تامین هزینه های جاری علاوه بر این که موجب اتکاء درصد بالایی از بودجه کشور به درآمدهای نفتی شده، زمینه رشد هزینه های جاری را نیز فراهم نموده و مانع شکوفایی ظرفیت های واقعی اقتصاد کشور گردیده و از طرفی دولت را از داشتن یک درآمد ثابت و قابل اطمینان و اعتماد محروم کرده است، بطوری که اکنون با گذشت زمان زیاد این موضوع  به یک مشکل اساسی در کشور تبدیل شده است.

  هدف این پژوهش، شناسایی عوامل موثر ماهیتی بر نگرش به مالیات و پذیرش آن در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فعال در استان فارس است. برای این منظور دو فرضیه تدوین شد. جامعه آماری شامل 16 شرکت بورسی استان فارس بود، که با استفاده از روش پرسشنامه ای به بررسی نظرات  پرداخته شد و با نرم افزار spss تحلیل ها انجام گرفت. نتایج بیانگر این است که: عوامل ماهیتی شرکت، بر نگرش به پذیرش و پرداخت مالیات تاثیر معناداری دارد در نتیجه فرضیه این پژوهش پذیرفته شدند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها