اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • تاثیر فعالیت های رسانه های اجتماعی بر موفقیت معرفی محصول جدید (مطالعه موردی: کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/04/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/04/07
  • تعداد بازدید: 213
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تاثیر فعالیت های رسانه های اجتماعی بر موفقیت معرفی محصول جدید (مطالعه موردی: کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام)

  هدف: مطالعه تاثیر فعالیت های رسانه های اجتماعی بر موفقیت معرفی محصول جدید به واسطه نگرش نسبت به محصول

  روش شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی نوع توصیفی و پیمایشی، جامعه اماری دانشجویان دانشگاه ازاد واحد بین المللی جلفا با حجم نمونه 250 نفر بوده است. به منظور آزمون فرضیات از مدل معادلات ساختاری استفاده شده و داده ها با استفاده از آمارتوصیفی از طریق 24 spss و آمار استنباطی آزمون معادلات ساختاری از طریق 2 pls تجزیه و تحلیل شده است.

  یافته ها: در این تحقیق فرضیه های ادعایی مبنی بر اینکه که حس تعلق به جامعه، آزمونگر محصول محصول جدید بر قصد و پیشنهاد خرید محصول جدید با نقش میانجی نگرش نسبت به محصول جدید تاثیر دارد مورد تائید واقع شد.

  نتایج: این تحقیق نشان می دهد که نحوه استفاده از اینستاگرام به عنوان یک ابزار بازاریابی برای بهبود اقدامات بازاریابی بسیار قابل توجه می باشد حس تعلق به جامعه، آزمونگر محصول و نگرش نسبت به محصول جدید بر بهره گیری واقعی از شبکه اجتماعی اینستاگرام نقش تاثیر اساسی در این راستا ایفا می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها