• اثربخشی آموزش هوش معنوی بر افزایش بهزیستی روانشناختی و خود کنترلی دانش آموزان دختر شهر تهران

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 224
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله اثربخشی آموزش هوش معنوی بر افزایش بهزیستی روانشناختی و خود کنترلی دانش آموزان دختر شهر تهران

  امروزه مسئله ی هوش معنوی در جهت برقراری ارتباط با عالم فرامادی، به عنوان دو پدیده مهم شناختی هیجانی نقش بسزائی در بهزیستی روانشناختی و خودکنترلی نوجوانان ایفا می کنند. هدف این پژوهش شناخت و تأثیر آموزش هوش معنوی بر افزایش بهزیستی روانشناختی وخود کنترلی دانش آموزان دختر پایه یازدهم شهر تهران بود. روش مورد استفاده در این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه پژوهش حاضر 350 نفر بوده است و نمونه اولیه این پژوهش را 200 نفر از دانش آموزان دختر شهر تهران تشکیل داد که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. تعداد دانش آموزان به صورت تصادفی برای گروه گواه و گروه آزمایشی 20 نفر تعیین شد.

  ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف، پرسشنامه خودکنترلی تانجی، برنامه درمانی _آموزشی هوش معنوی بود. نتایج نشان داد که آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان شناختی دانش آموزان و هم چنین بر خودکنترلی آنان مؤثر است (0.05(p<.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها