• ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های خارشتر در سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی با با استفاده از نشانگر مولکولی issr

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 488
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های خارشتر در سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی با با استفاده از نشانگر مولکولی issr

  گیاه خارشتر یکی از گونه های گیاهی سازگار با مناطق خشک و نیمه خشک است. به جهت تولید علوفه، حفاظت خاک و ارزش دارویی اهمیت دارد. اطلاع از میزان تنوع ژنتیکی و روابط موجود بین ژنوتیپ ها کمک بزرگی در جهت حفظ ژرم پلاسم و برنامه های اصلاحی در گیاهان مختلف می کند. در این تحقیق تنوع ژنتیکتی 22 ژنوتیپ خارشتر و 12 آغازگر issr بررسی شد. آغازگرهای issr در مجموع توانستند 149باند تولید کنند که وضوح بالایی داشتند و 100درصد چندشکل بودند. میانگین محتوای اطلاعات چندشکلی (pic) در آغازگرهای مورد بررسی 0.311 بود.

  که بیش ترین میزان مربوط به issr4(0.44027)و کم ترین میزان متعلق به issr7 (0.086777) بود. تجزیه خوشه ای بر اساس الگتوریتم upgma نشان داد که می توان جمعیت ها را در 3 گروه قرار داد. آغازگرهای issr1 ، issr11 و issr34 بیش ترین تعداد باند (14) و آغازگرهای issr4 ، issr51 ، issr57 و issr28 کمترین تعتداد باند (11) را نشتان دادند. موقعیت اکوتیپ ها در خوشه با پراکنش جغرافیایی آن ها تطابق داشت. در مجموع نتایج نشان داد کته نشانگر issr نشانگری قابل اطمینان در آشکارسازی سبح باییی از چندشکلی است و برای بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های خارشتر در مطالعات اصلاحی آینده مناسب می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها