• تأثیر زمان برداشت و روش های مختلف خشک کردن بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی (mentha pipermint)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 286
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تأثیر زمان برداشت و روش های مختلف خشک کردن بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی(mentha pipermint)

  به منظور بررسی اثر زمان برداشت و روش های خشک کردن نعنا اسپیکاتا در مزرعه آموزشی تحقیقاتی جیرفت آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 12 تیمار در 3تکرار اجرا شد. فاکتورها شامل زمان برداشت در 3 سطح (30 درصد گلدهی، 70 درصد گلدهی، 100 درصد گلدهی) و روش خشک کردن در چهار سطح (در آفتاب، در سایه، در خشک کن الکتریکی 40 درجه سانتی گراد، در خشک کن الکتریکی 50 درجه سانتی گراد) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که زمان برداشت بر عملکرد خشک، درصد اسانس، عملکرد اسانس، درصد منتول و منتون و رنگ برگ معنی دار بود. تیمار 30 درصد گلدهی باعث بیشترین عملکرد و عملکرد اسانس و منتون شد. هم چنین تأثیر روش خشک کردن بر درصد اسانس، عملکرد اسانس، درصد منتول و منتون و رنگ برگ خشک شده معنی دار بود.

  بیش ترین عملکرد اسانس به ترتیب متعلق به تیمار 30 %گلدهی با میانگین 56.58 و کم ترین عملکرد اسانس با میانگین 46.78 متعلق به تیمار 100 %گلدهی بود. بالاترین و پایین ترین (تیره ترین) کیفیت رنگ به ترتیب مربوط به خشک کردن در آون 40 درجه سانتی گراد ( 2.8%) و خشک شدن در آفتاب ( 1.9%) بود. این در حالی است که بیشترین عملکرد و کیفیت اسانس از خشک کردن در سایه به دست آمد. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود. چنانچه ظاهر محصول و بازارپسندی آن موردنظر باشد، خشک کردن در آون و چنان چه عملکرد اسانس و کیفیت اسانس موردنظر باشد خشک کردن در سایه با برداشت در زمان 30% گلدهی توصیه می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها