• معاصرسازی معماری ایرانی با رویکرد طراحی مشارکتی جوانان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/30
  • تعداد بازدید: 251
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله معاصرسازی معماری ایرانی با رویکرد طراحی مشارکتی جوانان

  هدف این مقاله تبیین اصول طراحی معماری با رویکرد معاصرسازی معماری ایرانی برای نسل جوان است. خود این مبحث قابل تفکیک به دو قسمت است: اول، باید توجه داشت که در نظر گرفتن نیاز جوانان از مهم ترین عوامل مداخله گر در طراحی معماری است. دوم، طراحی با رویکرد معاصرسازی معماری ایرانی از طریق شناخت و تبیین دقیق اصول شاخص معماری ایرانی و برداشت مفاهیم اصلی آن ها از نگاه جوانان میسر می شود. در این مقاله سعی شد تا در بررسی های نظری، اصول اثرگذار معماری ایرانی را با کاربست مناسب آن ها از طریق معاصر سازی و تلفیق با خواست جوانان به دست آورد، سپس لازم بود اصول به دست آمده را در بوته آزمایش سلایق و علاقه های نسل جوان امروزی مورد آزمایش قرار داد، بر این اساس طراحی مفروضی برای عملکرد یک فرهنگسرا که بیش تر مورد توجه گروه مخاطبین بود انتخاب و پیش برده شد و نظرسنجی نسبت این طراحی نشان داد که اصول به دست آمده در این طرح، هم چون حیاط مرکزی و درونگرایی وقتی با مفاهیم معاصر معماری مانند شفافیت در هم می آمیزند، همزمان توقعات نسل جوان از مجموعه را تامین می کنند.

  روش شناسی تحقیق پژوهش حاضر روش آن توصیفی تحلیلی می باشد. در بخش مطالعات توصیفی از روش کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک مکتوب برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. در بخش تحلیلی، طرح مفروض فرهنگسرای جوان در شهرک محلاتی، به عنوان نمونه طراحی شده با توجه به موارد ذکر شده، مورد نظر سنجی واقع شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها